Biuro Informacji Kredytowej

Skrót BIK raczej nie wywołuje pozytywnych uczuć, oznacza bowiem Biuro Informacji Kredytowej, czyli kłopoty dla osób zadłużonych, które chcą zaciągnąć pożyczkę w banku. Zadaniem tej instytucji jest przechowywanie oraz udostępnianie informacji na temat historii kredytowej danej osoby, która chce skorzystać z oferty banku lub SKOK-u. Wbrew pozorom BIK nie gromadzi wyłącznie negatywnych danych, wręcz przeciwnie - Biuro Informacji Kredytowej może uwiarygodnić klienta przedstawiając informacje o prawidłowo spłacanych ratach. Poza tym ważnym zadaniem BIK jest przygotowanie tzw. scoringu kredytowego, który jest cennym bankowym narzędziem.

kredyt hipoteczny

BIK zbiera dane na podstawie informacji, jakie przekazywane są mu od banków i firm udzielających pożyczek finansowych. Tylko dana placówka może te informacje anulować lub uaktualnić. Dlatego też do Biura Informacji Kredytowej trafiają zarówno dane osób mocno zadłużonych, jaki i tych, które nigdy nie spóźniły się z opłacaniem zadłużeń. Mając taką wiedzę kredytobiorca może wydać ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu, nie narażając się na koszty w przypadku dłużnika.

Instytucja BIK kształtowała się już od 1991 roku, kiedy to Związek Banków Polskich powołał tzw. „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań”. Sześć lat później na mocy ustawy banki mogły wymieniać się informacjami o dłużnikach. Również w 1997 roku powstało Biuro Informacji Kredytowej, które miało być pośrednikiem w przekazywaniu ważnych informacji na temat klientów banków spółdzielczych, SKOK-ów oraz banków komercyjnych. Cały system w pełni kształtował się cztery lata, umożliwiając sprawne korzystanie z raportów. Natomiast w 2004 roku wprowadzono kolejne narzędzie, tzw. scoring kredytowy, czyli swoistą ocenę punktową klientów banków.  

Za pomocą scoringu ocenia się wiarygodność wnioskodawcy o kredyt. W tym celu porównuje się go z osobami, które pożyczkę z banku już otrzymały. Podobne oceny mocno zwiększają szanse na uzyskanie kredytu. Wyliczeniu podlegają dane z historii kredytowej na bazie specjalnego wzoru matematycznego. Minimalnie można otrzymać 192 punkty, maksymalnie 631. Ocena punktowa ma zwiększyć efektywność analizy kredytowej i usprawnić proces przyznawania pożyczki. Trzeba jednak pamiętać, że scoring BIK to jedno z narzędzi, jakie mogą wykorzystywać banki. Wiele placówek ma własne metody oceny rzetelności danego klienta.

Jak podaje samo Biuro Informacji Kredytowej niemal 90 procent przechowywanych danych to informacje korzystne dla klientów banków, ponieważ potwierdzają wypłacalność i wiarygodność danego kredytobiorcy. Dlatego też doradcy finansowi często zalecają wzięcie drobnego kredytu konsumpcyjnego i rzetelne go spłacanie, co zapewni wpis w BIK i większe szanse na otrzymanie większego kredytu, np. hipotecznego. Ponadto wypłacalny klient ma podstawy do ubiegania się o lepsze warunki pożyczki bankowej, którą może przeznaczyć na dowolny cel.