Czym jest scoring BIK?

Ważnym narzędziem bankowym jest scoring BIK. Za pomocą tej specjalnej punktacji oceniana jest wiarygodność klienta oraz jego zdolność kredytowa, co bezpośrednio wpływa na możliwość otrzymania pożyczki z banku. Im lepsza ocena w Biurze Informacji Kredytowej, tym lepsze warunki kredytu, a za niska może, mimo wysokich dochodów, uniemożliwiać zaciągnięcie kredytu. Scoring obliczany jest na podstawie skomplikowanego wzoru matematycznego, który nie jest znany powszechnie. Co ważne, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego proces obliczania punktacji jest czasochłonny.

kredyt hipoteczny

Zgodnie z definicją Biura Informacji Kredytowej - scoring to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego, która polega na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilami innych osób, które już otrzymały kredyty. Potwierdza to, że poza wypłacalnością wobec innych instytucji finansowych, ważne są czynniki zewnętrzne. Ponadto, przy obliczaniu scoringu brane są pod uwagę skłonności do częstego przekraczania limitów kredytowych. Najprawdopodobniej każda osoba trafia do określonej grupy społecznej związanej z jej wiekiem i powtarzającymi się transakcjami, co może zarówno podnieść, jak i obniżyć wynik scoringu BIK.

Scoring BIK przedstawiany jest na dwa sposoby. Najczęściej za pomocą punktów. Minimalnie może być ich 192, maksymalnie – 631. Mniej szczegółowa ocena wyrażona jest w gwiazdkach – od jednej do pięciu.  Każda z gwiazdek oznacza przedział punktowy: jedna gwiazdka to 192 - 279 pkt, dwie 280 - 367 pkt, trzy 368 - 455 pkt, cztery 456 - 543 pkt, pięć 544 - 631 punkty. Średnia ocena w przypadku polskich kredytobiorców wynosi prawie 529 punktów, czyli cztery gwiazdki, co oznacza wysoki status dla większości kredytobiorców. Za aktualizacje wyniku odpowiadają banki, w których zostały zaciągnięte pożyczki. Tym samym, punktacja może się zmieniać dynamicznie, w miarę poprawy stanu wypłacalności. Zmiany najczęściej wprowadzane są raz w miesiącu, dlatego zadłużenia przekraczające 60 dni drastycznie obniżają punktację BIK.

Dane przechowywane są w BIK przez 5 lat i niemal w 90 procentach są pozytywne. Bardzo łatwo można to sprawdzić, zamawiając ocenę swojej wiarygodności kredytowej. Podstawowy raport dostępny jest bezpłatnie raz na pół roku i zawiera informacje na temat historii kredytowej. Jednak za raport ze scoringiem należy już zapłacić i otrzymuje się go po złożeniu odpowiedniego wniosku w banku lub bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej. Z pełnego raportu, przygotowywanego również w wersji obcojęzycznej, można dowiedzieć się, ile wynosi scoring oraz jak przebiegały ostatnie transakcje bankowe – kredyty, pożyczki, lokaty, zakupy na raty oraz limity kredytowe. W raporcie BIK podawane są również szczegółowe dane na temat obecnych rachunków kredytowych oraz tych już zamkniętych, co daje pełen obraz danego kredytobiorcy.