Czym jest zdolność kredytowa?

Bez zdolność kredytowej nie otrzymamy żadnej pożyczki z banku, tym bardziej kredytu hipotecznego, który zaciągany jest na kilkadziesiąt lat. Za pomocą zdolności kredytowej ocenia się możliwości finansowe danego klienta, który najczęściej przez dłuższy okres czasu będzie musiał spłacać zobowiązania wobec banku. Bez takiej analizy bank mógłby powierzyć środki finansowe osobie, która nigdy nie będzie w stanie ich zwrócić. Obliczaniem zdolności kredytowej zajmują się analitycy, którzy są najbardziej tajemniczą grupą pracowników banku, gdyż nie ma możliwości spotkania się z nimi osobiście, a decyzję wydają na podstawie suchych danych.

kredyt hipoteczny

Mianem zdolność kredytowej można określić zdolność do spłacenia zobowiązania finansowego zaciągniętego w wyznaczonym przez bank terminie wraz z naliczonymi odsetkami. Oznacza to oszacowanie możliwości danego gospodarstwa domowego do systematycznego spłacania rat bez uszczerbku na innych stałych opłatach, jak energia, woda oraz czynsz. Warto też pamiętać, że niektóre banki pod uwagę biorą jedynie dochody z tytułu umowy o pracę i nie uwzględniają premii czy dodatków służbowych. Są jednak placówki, które respektują samozatrudnienie oraz umowy cywilnoprawne, ale wtedy spełnić trzeba inne wymogi. Poza tym zdarza się, że nawet dodatkowe i nieregularne źródła dochodu mogą być doliczone do wysokości zarobków i tym samym zwiększyć zdolność kredytową, ale warunkiem jest posiadanie dokumentacji, która to potwierdzi.

Zdolność kredytową można sprawdzić za pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów. Jednak ich wyliczeń nie można traktować jako pewnik, bo każdy bank ma swoje współczynniki, które uwzględnia przy wydawaniu oceny. Niemniej kalkulator można traktować jako cenną wskazówkę do poprawienia niektórych elementów i podwyższenia swojej zdolności kredytowej. Trzeba bowiem podać długość planowanego kredytu, jego oprocentowanie, comiesięcznych dochód, wysokość stałych zobowiązań finansowych oraz koszt codziennego życia – opłaty, jedzenie, utrzymanie samochodu. Sprawdzając poszczególne parametry można wywnioskować, który element wart jest poprawy, by zwiększyć swoje szanse na dany kredyt.

Zdolność kredytowa może być mocno obniżona z bardzo prostej przyczyny – karty kredytowej. Podobnie wpływa też wysoki limit na karcie debetowej. Nie jest istotne czy się z nich korzysta, ale stanowią one bardzo realne, dodatkowe zobowiązanie finansowe, które może być zagrożeniem dla wypłacalności przy uruchomieniu wysokiego kredyty hipotecznego. Dlatego przed złożeniem wniosku do banku należy odpowiednio wcześniej zrezygnować ze wszelkich dodatkowych usług bankowych. Niemniej wbrew pozorom wcześniejsze pożyczki bankowe i dłuższa historia kredytowa pozytywnie wpływa na zdolność kredytowa, bo wpływa na ocenę BIK, która jest bardzo istotna przy wyliczeniach. Każdy bank sprawdza naszą historię w Biurze Informacji Kredytowej, by ustalić czy raty były spłacane sumiennie przez cały okres trwania umowy i dopiero wówczas oblicza zdolność kredytową.