Kiedy bank może odmówić udzielenia kredytu?

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny jest czasochłonny i wymaga różnych formalności. Nigdy nie ma też pewności, że dany bank zdecyduje się przydzielić kredyt w określonej kwocie. Aby z większym spokojem przebrnąć przez wszystkie dokumenty, można skorzystać z usług doradcy finansowego, który dobierze opcję najlepszą dla naszej zdolności kredytowej. Niemniej warto jednak wiedzieć w jakich sytuacjach bank najczęściej odmówi udzielenia pożyczki, gdyż powodu ewentualnej odmowy raczej nie poznamy.

kredyt hipoteczny

Na pierwszym miejscu przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Wnioskodawca powinien być zatrudniony na umowę o pracy przez minimum 24 miesiące. Okres ten może być krótszy, zależy bowiem to od wymogów danej placówki bankowej. Można mieć jednak pewność, że przy umowach próbnych szanse na kredyt są znikome. Natomiast umowy cywilno-prawne lub samozatrudnienie wymagają dodatkowych formalności i znacznie dłuższego stażu pracy. Istotne jest również czy o kredyt ubiega się małżeństwo czy osoby samotna, gdyż podliczane są wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z posiadania kredytu. Jeżeli przekroczą one połowę domowego budżetu (wyliczonego dla wszystkich członków gospodarstwa domowego) bank najprawdopodobniej nie zgodzi się na kredyt. Oczywiście wysokość comiesięcznego wynagrodzenia musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Może to być zaświadczenie od pracodawcy oraz wyciągi z konta bankowego. Dochody z jakiejkolwiek dodatkowej działalności oraz premie uznaniowe nie są uwzględniane przy wyliczaniu zdolności kredytowej, co można mocno obniżyć pułap. Dlatego przed złożeniem wniosku o wysoki kredyt należ upewnić się, ile maksymalnie nam przysługuje.

Dużą uwagę banki zwracają również na BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Znajdując się w rejestrze dłużników kredytowych można mieć spore problemy z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Taka osoba bowiem wydaje się dla banku mało wiarygodna i istnieje ryzyko, że nie będzie płacić rat w terminie. Ale co ważne, dane w BIK przechowywane są maksymalnie 5 lat. Mało realna cena nieruchomości – za wysoka lub za niska – również może okazać się kłopotliwa. Rzeczoznawca bankowy w obawie przed nieopłacalnością ze sprzedaży danego mieszkaniu lub domu może zakwestionować wycenę, co skutkować będzie odrzuceniem wniosku o kredyt. Z odmową na pewno spotka się też osoba, która do 5 lat wcześniej ogłosiła upadłość konsumencką, gdyż jest to niezgodne z przepisami prawa. Ponadto osoby starsze również mają nikłe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. Górna granica wieku przy długoterminowym zobowiązaniu wynosi 35-40 lat, szczególnie gdy okres spłaty przekracza 25 lat.

Otrzymując odmowę od banku trudno jest liczyć na uzasadnienie decyzji, ale najprawdopodobniej wpływ na to miał jeden lub więcej powyższych czynników. Znając je można lepiej przygotować się do całego procesu i zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku lub w ogóle wstrzymać się z jego składaniem, nie narażając się na niepotrzebny stres i ewentualne koszty.